OmVård - Jämför svensk vård

Vad patienterna vill veta handlar inte alltid om kvalitet

VÅRD I VÄRLDEN


2009-10-27 13:37
Kerstin Beckman

Webbplatsen calhospitalcompare.org är störst i USA på att jämföra vårdkvalitet. – Patienterna är med hela vägen - från att bestämma vad man ska mäta, till att utveckla mätmetoder och delta i patientundersökningar, säger grundaren Adams Dudley.

Varje år går 1,5 miljoner amerikaner in på sidan calhospitalcare.org för att jämföra kvaliteten på 246 sjukhus i Kalifornien. Projektet bakom webbsidan har, sedan starten 2004, haft lika många representanter från alla de grupper som berörs av den amerikanska sjukvården med i styrelsen. Där finns bland andra talesmän för sjukhus, sjukvårdsexperter från stat och universitet, sjukförsäkringsköpare (företag och fackföreningar) och patienter, eller som Adams Dudley gärna kallar dem - konsumenter.

– Det är väldigt viktigt att just konsumenterna sitter med vid samma bord. Ofta kommer inte vårdgivarna och sjukförsäkringsköparna, de som betalar för vården, överens. Min huvudroll liknar därför lite den som Mellanöstern-fredsmäklaren har. Vi vill inte hela tiden höra läkarna säga "det här kan vi inte göra", eller försäkringsköparna "det här kan vi inte betala för". Sitter konsumenterna med i mötesrummet så skärper sig ofta de andra parterna och fokuserar istället på att hitta konstruktiva lösningar, säger han.

Samtidigt är konsumenterna en stor och komplex grupp med olika önskemål.

– Det som patienterna främst vill ha för att kunna välja sjukhus, är åsikter från och information om "människor som är som jag". Därför vill vi ha med representanter som täcker så många patientgrupper som möjligt. Men det är omöjligt att täcka alla perspektiv.

Oenighet om vilken statistik som ska visas

När patienterna och experterna inte är överens om vilken statistik som är önskvärd, får Adams Dudley och hans kollegor försöka att medla även där.

– Många gånger känner patienterna vad som är god och dålig kvalitet, men de kan inte beskriva det tekniskt. Vi försöker därför ta reda på varför konsumenterna vill ha en specifik jämförelsefaktor. Till exempel har många patienter önskat statistik över hur många kejsarsnitt som utfördes på de olika sjukhusen. Experternas svar var: "det finns inget 'korrekt' eller 'optimalt' antal av kejsarsnitt att sträva efter!". Men för patienterna handlade det inte om att jämföra vårdkvalitet, utan att se tendenser hos sjukhusen - så att de som väldigt gärna ville ha ett kejsarsnitt kunde söka sig till det sjukhus där det kanske var mest troligt att få ett och vice versa. Det handlade om ett personligt val. Så då skapade vi en indikator som vi tydligt markerade att den inte hade med kvalitet att göra, och både experter och patienter var nöjda, säger han.

Skärmdump CalHospitalCompare

Sjukhusinformation på CalHospitalCompare

Webbplatsen består i princip av två delar. Dels en kortfattad, förenklad sida för allmänhet och patienter, och dels en sida som bara är öppen för sjukvårdspersonal, där statistik och rapporter publiceras i sin helhet för att vårdgivarna ska kunna se exakt var problemen finns. Sjukhusen betalar för denna "service", tillsammans står de för 20 procent av webbplatsprojektets budget.

– Vi ger sjukhusen data i råformat så att de har möjlighet att göra någonting åt en eventuellt dålig statistik, säger Adams Dudley.

På webbplatsen finns över 80 faktorer för att mäta vårdkvalitet, och statistiken uppdateras varje kvartal. Här presenteras både medicinska förhållanden och undersökningar av patienternas upplevelser.
I början var inte sjukhusen särskilt bekväma med att bli bedömda.

– Men vi involverade även dem i allt vi gjorde. De fick skicka representanter till oss för att vi tillsammans skulle utveckla mätmetoder, säger han.

Varje avdelning på ett sjukhus har särskilda kvalitetsindikatorer som är viktiga. Därför har projektet tillsatt en kommitté med experter för varje område inom vården som ska mätas.

Adams Dudley beskriver amerikanerna som "shoppers", som gillar att köpa och jämföra. Och eftersom det i snitt finns fem sjukhus inom en mils radie i Kalifornien, är många besökare på calhospitalcompare.org ute efter att hitta nya, bättre sjukhus att söka vård hos.

Tror du att det amerikanska systemet med privat finansiering av vård påverkar förmågan att vilja jämföra vårdkvaliteten?

– Nej, det tror jag inte. Och skillnaderna mellan olika sjukhus är inte så stora generellt, något sjukhus är bättre på en sak medan ett annat är bättre på något annat. Men ju mer specifika mätmetoderna är desto större blir valfriheten.

Här hittar du CalHospitalCompare.org

SKRIV KOMMENTAR

Ditt namn (obligatoriskt) Epost (obligatoriskt) Hemsida Kommentar (obligatoriskt)

Din kommentar publiceras omedelbart i samband med aktuell artikel. I kommentarsfältet har kommentatorn juridiskt ansvar för sina inlägg.
Ida Widberg
redaktion@omvard.se
Dela med andra
| Fler
0kommentar