OmVård - Jämför svensk vård

OmVård.se har stängt ned

Efter 8 år på webben stängs OmVård.se ned i februari 2016. Det som började med tanken att hjälpa en av grundarnas mammor att hitta rätt vård på rätt ställe och över tid utvecklades till att bli en tjänst som gick i bräschen för transparens och patientens röst inom vården, har till slut nått vägs ände.

Svenskt Näringsliv stod generöst för finansiering under 2009-2012 och såg till att OmVård.se blev verklighet och tillhandahölls öppet utan kostnad för användare och allmänhet. 2009, året då vi lanserade stort med hjälp av Svenskt Näringsliv, utsågs vi både till Sveriges bästa site av InternetWorld, och årets bästa patienttjänst av Dagens Medicin.

Sedan Svenskt Näringslivs stöd avslutades 2013 har OmVård.se sakta men säkert renderat ett underskott, trots att sitens unika data om vårdenheter har bearbetats och levererats till olika aktörer mot ersättning. Det gör att siten inte har kunnat fortsätta att utvecklas som vi har önskat. Samtidigt har OmVård.se:s existens bidragit till att sätta press på och utveckla andra aktörer med liknande tjänster på webben, främst 1177.se. När dessa tjänster har förbättrats kraftigt jämfört med när vi startade OmVård.se bestämmer vi oss nu för att avsluta detta kapitel.

Vi som har jobbat med OmVård.se under dessa år tackar för oss och för intresset för vår tjänst.

— Pontus Österberg, projektledare OmVård.se

 

Är du intresserad av att ta del av det datamaterial som fortfarande finns hos OmVård.se? Läs vidare här nedanför.

Våra rapporter

Genom OmVård.se har vi byggt upp en av Sveriges bästa databaser om svensk vård.

Databasen kan användas för att knyta samman information om adresser, patientenkäter och driftsform över tid och därmed erbjuda unika grafer och nyckeltal till vårdgivare.

Enskild vårdenhet
För en enskild vårdenhet erbjuder vi rapporten Patientåret i vilken vi sammanställer följande data:

  • Patientenkätsresultat över tid för de åtta olika huvudområdena
  • Patienttoppsresultat över tid (hur har enhetens placering inom länet förändrats gentemot övriga enheter)
  • Jämförelse av de tio närmsta vårdenheterna med avsikt på resultat i patientenkäten och listningar

Organisationer
För större vårdgivare erbjuder vi rapporter som gör makroanalyser på vård i Sverige. Det handlar om att t.ex. jämföra sin egen organisation mot andra organisationer eller mot uppdelningen privat/offentlig. Det kan också handla om att sammanställa Patientåret för samtliga enheter som ingår i organisationen.

Det data som kan vara intressant att göra analyser på är t.ex (per vårdenhet).

  • Geografisk information (adresser och koordinater)
  • Driftsform
  • Ägare
  • Listningar
  • Patientenkätsresultat

Exempel på sådana makroanalyser som kunnat göras av OmVård eller med hjälp av data från OmVård är:

Är du intresserad av att komma i kontakt med någon om våra rapporter? Kontakta:

Pontus Österberg
VD
+46 73-430 40 33
pontus.osterberg@prototyp.se