2023-09-11

Akne – symtom, orsak och behandling

Akne är en hudsjukdom som drabbar människor i alla åldrar och har en djupgående inverkan på både fysiskt och psykiskt. Det är en av de vanligaste hudåkommorna i världen, och ändå finns det en mängd frågor kring dess orsak och behandlingar.

I denna omfattande guide kommer vi att utforska allt du behöver veta om akne – från olika tecknen på symtomen till de underliggande orsakerna och de mest effektiva behandlingsmetoderna. Oavsett om själv lider av akne eller bara är nyfiken så är detta den ultimata guiden för att förstå och hantera denna hudåkomma.

Olika former av akne

Det finns olika former av akne och dessa kan variera i hur passa kraftiga eller lindriga de är. Behandlingen som du behöver kommer i allra högsta grad avgöras beroende på vilken form av akne som du lider av.

Mild akne

Denna form av akne är vanligtvis mindre allvarlig och rör sig i majoriteten av fallen om små röda eller gula utslag eller pormaskar. Besvären är ofta ytliga och fokuserade på vissa delar av ansiktet, som pannan, näsan eller hakan, men de kan egentligen dyka upp var som helst på kroppen. Mild akne kan i de flesta fall behandlas framgångsrikt genom att regelbundet tvätta ansiktet och med receptfria produkter som man kan köpa på apotek.

Svår akne

Svår akne är en mer utmanande att behandla. Den kännetecknas av en större mängd finnar, pormaskar och i vissa fall även cystor. Dessa hudåkommor kan vara djupare, mer smärtsamma och mer benägna att leda till ärrbildning. Svår akne kräver ofta en mer ingående medicinsk hjälp och kan behöva behandlas med receptbelagda läkemedel.

Symtom att hålla utkik efter

Genom att identifiera akne tidigt kan man minimera dess påverkan och undvika långsiktig problematik. Symptomen på akne kan vara olika beroende på dess form och svårighetsgrad, men det finns några allmänna tecken som ofta indikerar att du kan ha akne:

  • Gula och röda utslag
  • Pormaskar
  • Cystor
  • Ömmande knölar
  • Svullnad och smärta

Orsaker bakom akne

Akne är en komplex hudåkomma som inte har en enskild orsak. Istället är det ofta en kombination av flera faktorer som samverkar och leder till utvecklingen av akne. Det kan inkludera allt från ökat antal könshormoner till livsstilsval och yttre faktorer.

Genetiska anlag

Vissa människor är genetiskt mer benägna att utveckla akne. Om dina föräldrar eller syskon har haft akne är chansen större att du också kommer att drabbas.

Hormonella förändringar

Hormoner som testosteron och östrogen kan påverka talgkörtlarna i huden och öka produktionen av olja, vilket i sin tur kan leda till igentäppta porer och akne. Vid tonåren när kroppen utvecklas som mest är det inte ovanligt att akne blossar upp eftersom hormonnivåerna fluktuerar kraftigt.

Livsstilsfaktorer

Dåliga matvanor, brist på sömn och stress kan alla bidra till akne. Att äta mycket snabba kolhydrater, socker och mättade fetter gynnar inflammation och kan därmed förvärra akne. Även brist på viktiga vitaminer och mineraler som zink och vitamin A och E har kopplats till sämre hudhälsa. Även stress kan ha en direkt koppling till aknebesvär.

Yttre faktorer

Förutom de redan nämnda orsakerna kan även yttre faktorer blossa upp akne eller förvärra den. Vissa mediciner, framförallt kortisonbaserade preparat, kan ge akne som biverkan. Även smink med hög fetthalt kan orsaka igentäppta porer.

Hur behandlar man akne?

Behandling av akne kräver vanligtvis en kombination av strategier som ofta innefattar en kombination av receptfria produkter, regelbunden rengöring av ansiktet och i vissa fall även receptbelagda läkemedel som du kan få utskrivet av läkare.

Valet av behandling kan variera beroende på hur allvarlig din akne är och de specifika symtomen du upplever. Det är också viktigt att förstå att behandlingen kan ta tid, och det kan krävas flera veckor eller månader innan du ser tydliga resultat.

Här är några vanliga behandlingsmetoder:

 

  • Tvätta ansiktet regelbundet
  • Sola utsatta områden försiktigt
  • Kläm inte finnarna
  • Använd receptfria produkter
  • Använda receptbelagda läkemedel