2024-03-02

Hur använder man en tourniquet?

Hur stoppar man bäst akuta och livsfarliga blödningar? I situationer där varje sekund räknas kan användningen av en tourniquet vara livsavgörande och rädda liv. En tourniquet är ett verktyg designat för att tillfälligt stoppa kraftig blödning i t.ex. armar och ben, genom att applicera tryck och därigenom minska blodflödet. Det är något som ofta används i akuta nödsituationer, exempelvis inom militären och av första hjälpen-personal.

Denna artikel kommer att ge en översikt över hur man korrekt använder av en tourniquet, inklusive när och hur den ska appliceras, potentiella risker och hur man kan minska dessa, samt viktiga överväganden att tänka på för att säkerställa att användningen är både effektiv och säker.

Vad är en tourniquet?

En tourniquet är som sagt ett medicinskt hjälpmedel som används för att kontrollera kraftiga blödningar i t.ex. armar och ben. Dess primära funktion är att tillämpa tillräckligt med tryck för att signifikant minska eller helt stoppa blodflödet.

Användningen av en tourniquet är vanligtvis ett andrahandsalternativ. Det första steget i att hantera en allvarlig blödning bör alltid vara att applicera direkt tryck på såret eller skadan. Detta kan göras med händerna, bandage, eller annat material som är tillgängligt, för att försöka kontrollera blödningen. Om blödningen är så pass allvarlig att direkt tryck inte är tillräckligt för att stoppa blödningen, eller om situationen kräver att man måste frigöra sina händer för att ta hand om andra skador är det då en tourniquet kan komma till användning.

Anledningen till att en tourniquet inte är det första alternativet är flera. För det första kan felaktig användning eller användning under för lång tid leda till ytterligare skador, inklusive nervskador, vävnadsskador, och i extrema fall, förlust av t.ex. armen där det används. För det andra är direkt tryck ofta effektivt för att kontrollera blödningar utan de potentiella riskerna som kommer med att använda en tourniquet. Dock, i situationer där blödningen inte kan kontrolleras, eller där en person måste behandla flera skador samtidigt, blir en tourniquet ett ovärderligt verktyg som kan göra skillnaden mellan liv och död.

Så använder du en tourniquet

Att använda en tourniquet korrekt kan vara avgörande i en nödsituation. Här är en steg-för-steg guide för hur du applicerar en tourniquet.

1. Bedöm blödningen. Lokalisera den exakta källan till blödningen. En tourniquet kan endast användas på armar eller ben.

2. Placera tourniqueten. Placera tourniquet cirka 5 cm ovanför blödningen, närmare kroppens mitt än såret. Undvik att placera den direkt över skadan eller över en led.

3. Strama åt tourniqueten. Dra åt tourniquet genom att via spännremmen tills blödningen stoppar.

4. Säkra tourniqueten. När tourniquet är tillräckligt stram, säkra den så att den inte förlorar spänning.Se till att säkra spännremmen så att den inte kan lossna.

5. Notera tiden. Skriv ner tiden för appliceringen av tourniqueten. Denna information är viktigt för sjukvårdspersonalen vidare i behandlingsprocessen.

6. Larma 112. Efter att en tourniqueten har applicerats är det viktigt att larma 112 omedelbart om detta redan inte är gjort. En tourniquet är en tillfällig åtgärd och personen behöver snabbt få medicinsk hjälp för vidare behandling.

Hur länge får en tourniquet sitta?

En tourniquet är avsedd att vara en temporär lösning i väntan på att den drabbade personen kan få ytterligare medicinsk behandling. Även om en tourniquet kan vara livräddande i en akut situation så innebär dess användning också risker, särskilt om den används under en längre tid.

Kortfatta kan man säga att en tourniquet inte bör sitta på längre än två timmar. Anledningen till detta är risken för permanenta skador på nerverna och musklerna där tourniqueten har applicerats. När blodflödet till en del av kroppen stoppas eller kraftigt minskas under en längre period får vävnaderna inte det syre de behöver för att överleva. Detta kan leda till irreversibla skador och i värsta fall kan det bli nödvändigt att amputera t.ex. armen där den har använts.

Det är därför av yttersta vikt att omedelbart efter att en tourniquet har applicerats söka medicinsk hjälp så att den drabbade personen kan få den nödvändiga behandlingen.