Vikten av att förbättra inomhusmiljön för hälsan

Vikten av att förbättra inomhusmiljön för hälsan

I en värld där vi spenderar merparten av vår tid inomhus har inomhusmiljöerna vi befinner oss i fått betydande inverkan på vår allmänna hälsa och välbefinnande. En god och hälsosam inomhusmiljö, både i bostaden och i andra byggnader, spelar en avgörande roll för att...
Allt du behöver veta om alkoholmätare

Allt du behöver veta om alkoholmätare

Idag finns det en hel del skäl till varför varje hushåll som konsumerar alkohol bör överväga att investera i en alkoholmätare. Denna lilla, men kraftfulla, enhet kan ge dig värdefulla insikter i hur mycket alkohol du faktiskt har i blodet och om du är körduglig eller...
Få bra koll på kroppen med hälsokontroll via blodprov

Få bra koll på kroppen med hälsokontroll via blodprov

I en värld där hälsan allt mer hamnar i fokus har hälsokontroller via blodprov blivit ett populärt och effektivt sätt att få insikt i kroppens nuvarande tillstånd. Genom att analysera olika värden och markörer i blodet kan man upptäcka eventuella avvikelser eller...
Hur använder man en tourniquet?

Hur använder man en tourniquet?

Hur stoppar man bäst akuta och livsfarliga blödningar? I situationer där varje sekund räknas kan användningen av en tourniquet vara livsavgörande och rädda liv. En tourniquet är ett verktyg designat för att tillfälligt stoppa kraftig blödning i t.ex. armar och ben,...
Såhär målar du om fasaden på ett säkert sätt

Såhär målar du om fasaden på ett säkert sätt

Arbete på höga höjder innebär alltid en ökad risk för olyckor, något som blir särskilt tydligt när man tar sig an projekt som fasadmålning. Säkerheten bör alltid vara av högsta prioritet, och detta gäller i ännu högre grad när arbetet utförs på platser där risken för...